top of page

Har du tenkt å kjøpe Maine Coon?

av Anne Marit Berge

Hvis du ønsker du deg en vakker og vennlig Maine Coon, les gjennom våre råd før du gjør noen avtaler. Det er lurt å sette seg inn i hva man kan forvente før man kjøper rasekatt.

Deler av denne artikkelen er også publisert for Maine Coon-ringen i Norge

Hva kan man forvente av en seriøs Maine Coon-oppdretter?

Alle seriøse oppdrettere er registrerte med stamnavn i et forbund. De fleste i Norge registrerer i NRR (FIFe), noen få også i TICA som er amerikansk. Alle kattunger registeres i stamboken og får stamtavle, og NRR-oppdrettere har ikke lov til å selge kattunger uten stamtavle. Ingen kattunger kan leveres før de er 12 uker gamle, etter NRRs regler.

Du skal alltid få med:

 • stamtavle utstedt fra forbundet oppdretter er medlem av, f eks NRR

 • kjøpekontrakt som viser eierskap/overdragelse og kjøpesum

 • fersk helseattest fra veterinær

 • vaksinasjonskort eller veterinærpass der vaksiner er ført inn – dato for neste vaksine står der

 • eletronisk ID-merking og bevis på at katten er registrert

Du får informasjon om:

 • begge foreldrene, gemytt og helseopplysninger, både på godt og vondt

 • hvordan kattungen skal følges opp: mat, stell og utstyr

 • råd og videre oppfølging så lenge man ønsker, gjerne hele kattens liv

Seriøse oppdrettere krever av deg:

 • katter solgt som selskapskatt er enten ferdig kastrert ved levering, eller skal kastreres innen 5-8 mnd alder

 • katten skal følges opp med årlig veterinærsjekk og anbefalte vaksiner

 • katten skal ha kvalitetsfôr og veterinærhjelp når den trenger det

 • informasjon og tilbud om hjelp om katten må omplasseres

 • informasjon om sykdommer katten får, spesielt om noe er arvelig som oppdretter må ta hensyn til i videre avl på linjene

Alle oppdrettere i NRR fins listet opp på NRRs nettsider, så du kan lett undersøke selv om de er registrerte, og når.

Er katten registrert? NRR har åpen online stambok og alle katter kan søkes opp der, og du ser registreringsnummer, ID-chipnummer, stamtavle og informasjon om foreldres helsetester.

 

Helseundersøkelser på foreldre før du velger Maine Coon-kattunge

Maine Coon er, som de fleste raser, utsatt for enkelte rasespesifikke lidelser. Om du skal kjøpe Maine Coon er det lurt å sette seg litt inn i dette. Sjekk helsestatus på foreldrene og linjene bak; be oppdretter om kopi av attester og dokumentasjon.

HCM er en hjertesykdom som rammer 5-15 % av Maine Coon. Garanti mot det fins ikke, men avl på fri foreldre minsker risiko. PawPeds, FIFe og Maine Coon-ringen anbefaler at alle Maine Coon i avl hjertescannes av spesialist flere ganger opp til over 5 års alder, og i tillegg er fri for en mutasjon kalt A31P, som øker risiko for HCM.

HD er en utbredt hoftelidelse i rasen som rammer 25-37 %, og avlskatter bør hofterøntges før de brukes i avl. Minst risiko har kattunger fra linjer som er HD-fri i flere ledd bakover.

Alle katter testet etter helseprogrammene i PawPeds har resultatene offentlig i PawPeds database, så det er lett å undersøke selv.

Å være oppdretter en er krevende oppgave

En seriøs rasekattoppdretter i et forbund må følge strenge regler for dyrevelferd, det er begrensninger i antall kull en hunkatt kan ha, det er krav til god helse for alle avlsdyr og alt må dokumenteres med veterinærattester der kattens ID-chip er kontrollert.

 

Er ikke en katt uten stamtavle bra nok?

En katt uten stamtavle er en huskatt.

Uten stamtavle er katten ingen rasekatt, uansett hva de som selger den påstår. Den kan ikke brukes i avl, den kan ikke stilles ut som rasekatt, den er ikke resultatet av systematisk avl og utvelgelse gjennom generasjoner og etter bestemte regler. Den har ikke egenskapene til rasene den påstås være blanding av.

Hva er en rasekatt?

En rasekatt er en katt som er registrert i en stambok for rasen, gjennom flere generasjoner. Normalt skal minst 4 fullstendige generasjoner være kjent for at den skal regnes som rasekatt.

Rasekatter kommer fra en oppdretter, som er registrert i et forbund. Alle kattene står i forbundets stambok, og en stamtavle utstedes for hver kattunge. Oppdrettere arbeider målrettet og systematisk med rasen gjennom utvalg av videre avlsdyr, testing og utstilling.

En katterase defineres gjennom en rekke typiske egenskaper og trekk, vanligvis nedfelt i Standarden for rasen. De dreier seg om utseendet til rasen, samtidig som oppdrettere også fokuserer på rasens typiske gemytt. Rasene har også forskjellig opphav, og må komme fra godkjente registrerte linjer.

Maine Coon er en naturrase som har oppstått naturlig ut fra tamkattpopulasjonen i nordøstlige USA over en lang periode med naturlig utvelgelse. Maine Coon i dag kan føre sine aner tilbake til de noen hundre katter som først ble registrert i stambøkene på 1960- og 70-tallet, Foundation-kattene. Disse ble samlet inn i hele USA. Noen har også sporet opp og fått godkjent nyere foundation-katter i USA – noviser – som fyller kravene for å tilhøre rasen. Vi som jobber med lavinnavlslinjer har som oftest noen slike nyere noviser i stamtavlene.

Skal du kjøpe Maine Coon? Da vet du at katten må være registrert og ha stamtavle. En katt uten stamtavle fyller ikke lenger kriteriene for å være rasekatt: systematisk, planlagt og dokumentert avl over tid, basert på kunnskap om hver katt i linjene og rasen som helhet.

Før du kjøper kattunge – flere råd

 

En “blandingskatt” er en huskatt

Når ikke begge foreldre har fullt kjente linjer bak og er resultat av planlagt systematisk avl, så er det ingen rasekatt. De spesielle egenskapene hos en rase er avlet frem over tiår. Genene som befester disse egenskapene kommer fra begge foreldre for en rasekatt. Når man blander to eller flere raser får man ikke en katt som har alle de gode egenskapene, man får i stedet en genetisk blanding som er tilbake til de kattene rasene er bygget på, huskattene. Enhver blandingskatt fra to eller flere raser vil miste egenskapene og kravene til å tilhøre rasen. Genetisk er den tilbake til den vanlige tamkatten.

En blandingskatt er en huskatt, uansett hvilke prosenter av forskjellige raser som oppgis.

Ikke kjøp katta i sekken!

Det hender vi hører om at noen har kjøpt en papirløs kattunge til 5-9000 kroner, som ikke bare kommer uten stamtavle, men heller ikke har ID-chip (500-1000 kr), vaksiner (400-800 pr vaksinedose, minst 2 kreves for at katten er grunnvaksinert), eller veterinærattest (100-500, ofte god pris sammen med vaksinene). Noen skryter av at kattungene har fått ormekur. Det koster en hundrelapp eller to, og er ofte ikke nødvendig å gi til kattunger i det hele tatt. En slik papirløs katt kan derfor fort koste 8000-12 000 kroner totalt.

Maine Coon-kattunger solgt som selskapskatt, med stamtavle, ID-chip og fersk helseattest koster ofte mellom 12 000-16 000 kroner. Ofte er vaksiner ført i et veterinærpass (100-900 kr) slik at det ikke er noe problem å reise til Sverige på ferie eller utstilling. Katt til avl koster mer.

Ikke kjøp papirløs blandingskatt for mer enn det du vil gi for en huskatt. Den er ikke verdt mer!

Unngå uregistrerte bakgårdsoppdrettere

Støtt ikke uregistrerte «bakgårdsoppdrettere» som utnytter kattene til å produsere papirløse kattunger. Norge har titusener av katter som blir forsømt, mishandlet og ikke har noe hjem, og vi trenger ikke produksjon av flere.

Bakgårdsoppdrettere behøver ikke helseteste sine katter, de behøver ikke følge de strenge reglene for maksimalt antall kull, for krav til miljø og oppfølging av kattene. Bakgårdsoppdrettere som avler papirløst har som oftest brutt kontrakten med oppdretteren de kjøpte katt av, de avler kanskje på en katt med defekter som ikke er tillatt brukt i seriøs registrert avl. Noen tror stamtavler og registrering koster mye.  I NRR koster selve stamtavlen 300 kroner!

En registrert rasekatt kan livsforsikres for hele kjøpesummen, mens en huskatt normalt ikke kan livsforsikres for mer enn 1000 kroner.

Kjøp heller ikke kattunge av noen som ikke tillater at man kommer på besøk og får hilse på foreldrene og se kullet. Levering i busslommer og bensinstasjoner bør vekke sterk mistanke om at noe er alvorlig galt.

Ved å kjøpe en katt uten stamtavle støtter man useriøs avl, og skaper markedet for papirløse kattunger som er hovedårsak til den store andel hjemløse og vanskjøtte katter i Norge.

Ikke betal rasekattpris for en katt uten papirer. Uten offisiell stamtavle og registrering i forbund er katten en huskatt, uansett hvem foreldrene er.

Ønsker du deg huskatt?

Det er fint! Huskatter kan bli like verdsatte familiemedlemmer som rasekatter. Siden opphav er ukjent er det mindre forutsigbart hvordan de vil bli, men man kan ha like stor glede av en huskatt.

Huskatt eller rasekatt

Hva er en huskatt verdt?

En huskattunge vil kreve følgende de første tre-fire månedene:

 • grunnvaksinering (to vaksinedoser): 800 – 1600 kroner

 • veterinærsjekk/attest

 • ID-chip: 500 – 1000 kroner

 • ormekurer: ca 200 kroner

 • fôr og sand: noen tusen …

 • kastrering: 800 – 3000 kroner

Dette tilsvarer kostnader et sted mellom 2000-5000 kroner. Det er det en huskattunge reellt koster, og som nye eiere bør betale for kattungen.

Dersom man har kattunger som trenger nye hjem: Ikke gi dem bort! Ordne vaksiner, ID-merking og kastrering før de flytter, og selg dem for en sum som dekker utgiftene. Da er man sikret at ikke kattungen senere blir årsak til enda flere hjemløse katter.

Kattungen skal alltid være grunnvaksinert, ha ID-chip og kastreres før den får gå utendørs.

Kattunger kan kastreres allerede 12 uker gamle. Kastrering er det viktigste midlet for å redusere antall hjemløse og forsømte katter. Pass på å kastrere kattunger før de overlates til nye eiere.

Ingen katt er gratis!

Dessverre gir mange bort huskattunger gratis, og overlater til nye eiere å ordne alt som må ordnes – eller la være og overlate katten til seg selv. Det viser seg at mange ikke følger opp katten sin. Dyrevernorganisasjonen NOAH regner med at over halvparten av alle huskattunger ender opp som hjemløse og forsømte etter en tid. Illegale foreninger for krypdyr og kamphunder tar i mot gratis og billige kattunger til levende bytte for sine dyr. Ved å ta betalt for alle katter forhindrer man at den oppfattes som bruk-og-kast og verdiløs.

En registrert rasekatt solgt som selskapskatt koster gjerne mellom 6000-15 000, avhengig av rase og vilkår, avlskatter er enda dyrere. En uregistrert blandingskatt er en huskatt. Ikke kjøp papirløs blandingskatt for mer enn det du vil gi for en vanlig huskatt. Den er ikke verdt mer!

En huskatt bør koste det som dekker utgiftene til: Grunnvaksinering (to vaksinedoser), veterinærsjekk/attest, ID-chip, ormekurer, fôr/sand de første ukene, og kastrering.

Sørg for veterinærforsikring på katten din! Regn med utgifter på 6-12 000 kroner årlig på katten. Om du synes det høres mye ut, har du kanskje ikke råd til å ha ansvaret for et dyr.

Ønsker du deg huskatt, ta kontakt med dyrevernorganisasjonene!

For å dempe etterspørsel av papirløse katter og kattungeproduksjon, bruk dyrevernorganisasjonene for å finne katt. Det fins mange gode organisasjoner som arbeider for å redde dyr.

Les hele teksten på Maine Coon Ringens sider.

bottom of page